TULAGI 25.9.2010

Tulagi

Datum akce:            25.9.2010
Místo konání:           Znojmo

Sraz účastníků, registrace: 7:30 - 9:15hod.
Rozděleni stran, vysvětlení pravidel: 9:15 - 9:30hod.

Schůze velitelů týmu: 9:30 - 9:40hod.

Začátek akce: 10:00hod.

Předpokládaný konec: v sobotu v 16:00hod.Pravidla hry
1. Zásah do zbraně NEPLATÍ (při zásahu ohlásit zásah do zbraně)
2. Zásah do helmy PLATÍ

3. Zásah do jakékoliv části výstroje PLATÍ
4.
Pyrotechnika ZAKÁZÁNA
5. Zákaz kempování u mrtvoliště
6. Dodržování mírové zóny protější strany, která je vyznačena na mapě. Zákaz vstupu a střílení do mírové zóny protější strany
7. POVINNOST reflexní vesty, po zásahu se označit a odejít na mrtvoliště
8. Kameramani povinnost reflexní vesty a ochranných brýlí - nahlásit se u pořadatele

9. Jsou povoleny pouze airsoftové zbraně. Jakékoliv jiné zbraně jsou zakázány!!!

10. Na mrtvolišti povinnost zajištěné zbraně

11. Zákaz požívání alkoholických nápojů po celou dobu hry!


Bezpečnostní pravidla hry

Každý hráč je povinný chránit svůj zrak ihned po příjezdu na akci, nadále po celou akci během přestávek na mrtvolišti, nebo u občerstvení až do samotného odjezdu z akce

Na akci je zakázáno užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek

Zákaz jakéhokoliv fyzického kontaktu a užívání kontaktních zbraní - např. nože

Doporučujeme celo-obličejovou masku, chrániče kolenou, loktů a pevnou obuv

Hráč je povinen mít airsoftovou zbraň zajištěnou proti výstřelu kdykoliv se bude pohybovat mimo herní pole

Při hře se pohybovat opatrně s ohledem na charakter herního terénu


Respawn
Japonská císařská armáda - celá-půl

1.Divize USMC - čtvrt-3/4


Všechny jednotky se do hry vracejí přes svoji základnu.

Zde se dozví od Generála/Velitele strany další instrukce!
Úkoly stran

Japonská císařská armáda

Vybudovat základny a zabezpečit jejich obranyschopnost

Pomocí PT(polních telefonů) navázat spojení mezi těmito základnami

Zabránit vylodění 1.Divize USMC

Dobít muniční sklady a sklady s proviantem a ukořistit válečný materiál v nich uložený

Zajmout generála Vandergrifta

Pomocí vojenské síly udržet nadvládu nad ostrovem Tulagi1.Divize USMC

Vylodit se na ostrově Tulagi a zajistit obranyschopné předmostí

Dobít veškeré opěrné body nepřítele

Vybudovat muniční a zásobovací sklady a chránit munici a proviant v nich uložený

Najít a přerušit spojení mezi Japonskými opěrnými body Zajmout admirála Guniči Mikavu

Získat pomocí vojenské síly nadvládu nad Tulagi


Radiové stanice

Japonská císařská armáda - 1,2,3

1. Divize USMC - 4,5,6

Organizace a lékařská pomoc - 8 (prosíme nepoužívat pro jiné účely)


Velení strany
1. Strana má svého Generála/Velitele strany, kterého musí bránit. Jeho rozkazy musí poslouchat všichni ostatní vojáci.
2. Dále je strana rozdělená do několika rot a každá rota má svého velitele, tito velitelé rot spadají pouze pod generála/velitele strany).

3. Generál/Velitel strany je označen dvojitým opáskováním na své rozlišovací pásce.

4. Velitelé skupin jsou označení jedním opáskováním na své rozlišovací pásce

5. Pokud Generál/Velitel strany padne, zvolí svého zástupce. Stejně tak velitelé stran

Obě strany jsou rozděleny do několika rot. Každá tato rota bude mít svůj specifický úkol.Dodržování pravidel hry
1. Po celou dobu hry budou mezi hráči na obou stranách nezávislí dozorci, kteří nebudou nijak označeni a budou hrát jako každý jiný účastník akce
2. Tito dozorci budou sledovat hráče při hře, hlavně přiznávání zásahů a dodržování pravidel
3. Pokud bude na nějakého hráče více stížností poprvé, bude napomenut a pokud se bude situace opakovat, bude vyloučen ze hry
4. Tato situace se týká pouze toho dotyčného hráče, ne celého týmuPovolení rodičů pro hráče mladších 18let

Pro hráče nad 18-let platí, že svým podpisem v den akce s tímto formulářem souhlasí společně s prohlášením, že jsem byl seznámen s pravidly hry a s bezpečnostními pravidly

Zároveň souhlasím s publikací fotografií a videozáznamu z akce pořízených pořadatelem na internetových stránkáchwww.guadalcanal.mypage.cz


Hra má bodové ohodnocení!!!
- každý splněný úkol musí strana PŘESNĚ zapsat tj. čas/strana/nick/tým a vyvěsit vlajku své strany
- pokud nebude úkol zapsán, bude to považováno tak, jako kdyby nebyl splněn


Organizace + případ lékařské pomoci

Jakékoliv dotazy ohledně organizace, pravidel hry apod. budou po celou dobu akce zodpovězeny na radiovém kanále č.8

Lékařské potřeby jako je dezinfekce, náplasti, obvazy apod. jsou po celou dobu akce u občerstvení

Pokud by byla potřeba lékařská pomoc opět platí radiový kanál č.8


Registrace
Registrace přijímáme výhradně emailem

guadalcanal@email.cz


Plné znění registrace je:
Nick/jméno hráče - tým (pokud hraje za nějaký tým) - věk - funkce v týmu
Příklad 1 : Kuba - MERCS - 16 - medik
Příklad 2: Joe - MERCS - 23 - velitel
Dále prosíme o uvedení za jakou stranu chcete hrát (viz. požadavky na jednotlivé strany)!
Uvést velitele
Dále prosím o uvedení zda má Váš tým PMR - děkujeme!
Neúplné registrace nebudou vyřízeny!
Registrace končí ve středu 23.9.2010 ve 20:00hod. (nebo po naplnění stavu reg. hráčů)


Registrace v den akce
Prosíme, aby každý hráč znal své registrační číslo - zkrátíme tím dobu registrace
Pokud je to možné, prosíme velitele týmů, aby si nachystali registrační poplatky za všechny hráče týmu a platili vše najednou
Při vyplňování registračního formuláře prosíme o přesné vyplnění kolonek tj. jméno a příjmení, datum narození a podpis
Velitele týmů prosíme, aby nahlásili u registrace svoji funkci
Po zaregistrování prosíme mediky, aby se dostavili pro lékárny, kde vyplní formulář o zapůjčení
Lékárny se budou vracet u stánku s občerstvením.

Startovné na akci
50,-/osobu

Občerstvení zajištěnoBude zajištěno po celou dobu hry. Veškeré dotazy zodpovím emailem

guadalcanal@email.cz

Budu se těšit

JARYN